Betong

I 60 ÅR

Anfinn Berge - gründeren og askeladden i industrieventyret på Kvismo. 60 år har gått siden ønsket om egen arbeidsplass spiret, med sand som råstoff. Bedriften utvidet i takt med behovet og sysselsatte flere arbeidskarer etter hvert. Sønnene Kjell og Andris tok del i driften etter hvert, som andre generasjon, og i dag både tredje og fjerde generasjon er delaktige i drifta.

"Betydningen av bedriften Ryfoss Betong for Vang kommune har vært og er stabile og gode arbeidsplasser, som gjennom tidene har ført til å trygge bosetting og folketall. Dette igjen gir god synergieffekt til lokalsamfunnet og kommunen vår"

Sitat Vang kommune v/ordfører Knut O. Haalien

Arnfinn Berge ved rørlageret utenfor betongfabrikken

Ryfoss Betong AS er et selskap som driver produksjon av grusmaterialer, ferdigbetong, elementer og kommunalvarer av betong, samt handelsvarer i betong, plast og stål.

Selskapet består av tre avdelinger. Deres beliggenhet er industriområdet Kvismo i Vang kommune, produksjon av ferdigbetong på Leira i Nord Aurdal kommune og ved metallverket Hydro Aluminium i Årdal kommune. Selskapets administrasjon ligger i Vang kommune. Selskapet har eget vedlikeholdsverksted i Hunkevika på Fagernes.

Den første betongtrommelbilen i Valdres

Avdelingen i Øvre Årdal produserer sand, singel og pukk i tillegg til ferdigbetong. Produksjonsavdelingen på Ryfoss produserer plattendekker, søyler, bjelker, veggelementer, balkongdekker, bruelementer og spesialelementer til Hydro Aluminium. I tillegg leverer vi alt innen kommunalvarer fra vårt hovedlager på Ryfoss. Suppleringslagre finnes på Leira og i Øvre Årdal.

Bedriften sysselsetter for tiden 22 ansatte. Det investeres fortløpende både i kompetanse, maskiner og materiell. Bedriften er opptatt av miljøspørsmål og fokuserer på tiltak som kan gi positive bidrag til det ytre miljø.